Om Musik i Gästis

Föreningen


Musik i Gästis är en ideell förening i Mjölby kommun som arbetar för att ett allsidigt utbud av sång och musik erbjuds  i Gästisparken  under sommarhalvåret.

Musik i Gästis startade 1998. Initiativtagare var bl.a. Svante Johansson. Svante var länge aktiv i Musik i Gästis och lämnade ett stort tomrum efter sig då han gick bort i oktober 2021.


Det lokala musiklivet ska stimuleras.


Konserterna är gratis.


Verksamheten drivs av sponsorer och utan enskilt vinstintresse.


Konserterna är alltid på onsdagar kl. 18.30.

 

HITTA TILL GÄSTIS

   Gästgivaregatan 5, Mjölby

    linda.almberg@gmail.com

    Tel: 070-232 24 08